Friday, January 06, 2012

Moment to remember

Arif - 4 years

Hari pertama beruniform

Uniform Jumaat

On the way to KAFASekolah kebangsaan. Bergerak dari Dataran Integrasi ke kelas